Элфунат 2 мл №10 раствор

  Loading...
   Купить Элфунат 2 мл №10 раствор в Украине: цена, инструкция, применение, отзывы Купить Элфунат 2 мл №10 раствор в Украине: цена, инструкция, применение, отзывы Купить Элфунат 2 мл №10 раствор в Украине: цена, инструкция, применение, отзывы Купить Элфунат 2 мл №10 раствор в Украине: цена, инструкция, применение, отзывы
  508 грн
  Есть в наличии
  До 22.06 доставка заказов на сумму от 500 грн осуществляется бесплатно!

  Доставка лекарств для большинства товаров и городов по всей Украине!
  Выберите город для расчёта стоимости доставки

  Описание Элфунат 2 мл №10 раствор

  Ампулы Элфунат 50 мг/мл 2 мл №10 в упаковке содержат раствор, используемый для инъекций. В зависимости от заболевания возможно внутривенное или внутримышечное введение препарата.

  Назначение

  Раствор состоит из жидкости для инъекций и этилметилгидроксипиридина сукцината, на каждый мл приходится 50 мг вещества. Этот компонент имеет широкий спектр терапевтического воздействия на человеческий организм. В описании фармакодинамики сказано, что Элфунат назначают как :

  • антиоксидант, 

  • мембранопротектор, 

  • анксиолитик, с целью снять судороги, активизировать церебральный метаболизм. 

  При терапии данным медикаментом у человека улучшается способность противостоять стрессовым нагрузкам и другим неблагоприятным факторам (нарушение кровотока в мозгу, гипоксия, шоковое состояние, передозировка нейролептиков и алкоголя). Все это возможно благодаря активному антиоксидантному и мембранопротекторному воздействию этилметилгидроксипиридина сукцината.

  Перед назначением Элфуната лечащий врач должен уточнить, не применяет ли пациент и другие средства. Препарат усиливает эффект анксиолитиков, леводопы и карбамазепина, поэтому доза медикаментов должна быть скорректирована. Матерям, вынашивающим и кормящим малышей, Элфунат обычно не назначают в виду отсутствия отзывов по исследованиям соответствующих групп испытуемых. Среди противопоказаний также указаны тяжелые болезни печени и почек, непереносимость компонентов и возраст ниже 18 лет.

  В группу повышенного контроля попадают больные с бронхиальной астмой – у них часто выраженная чувствительность к сульфитам, приводящая к реакциям гиперчувствительности.


  **********


  Ампули Елфунат 50 мг / мл 2 мл №10 в упаковці містять розчин, який використовується для ін'єкцій. Залежно від захворювання можливо внутрішньовенне або внутрішньом'язове введення препарату.


  Призначення

  Розчин складається з рідини для ін'єкцій і етілметілгідроксіпірідіна сукцината, на кожен мл припадає 50 мг речовини. Цей компонент має широкий спектр терапевтичної дії на людський організм. В описі фармакодинамики сказано, що Елфунат призначають як:

  • антиоксидант,

  • мембранопротектором,

  • анксіолітик, з метою зняти судоми, активізувати церебральний метаболізм.


  При терапії даними медикаментом у людини покращується здатність протистояти стресовим навантаженням і інших несприятливих факторів (порушення кровотоку в мозку, гіпоксія, шоковий стан, передозування нейролептиків та алкоголю). Все це можливо завдяки активному антиоксидантній та мембранопротекторну впливу етілметілгідроксіпірідіна сукцината.

  Перед призначенням Елфуната лікуючий лікар повинен уточнити, чи не застосовує пацієнт і інші засоби. Препарат підсилює ефект анксіолітиків, леводопи і карбамазепіну, тому доза медикаментів повинна бути скоригована. Матерям, які виношують і годуючим малюків, Елфунат зазвичай не призначають з причини відсутності відгуків з досліджень відповідних груп випробовуваних. Серед протипоказань також вказані важкі хвороби печінки і нирок, непереносимість компонентів і вік нижче 18 років.

  До групи підвищеного контролю потрапляють хворі з бронхіальною астмою - у них часто виражена чутливість до сульфітів, яка веде до реакцій гіперчутливості.  Цена Элфунат 2 мл №10 раствор актуальна при заказе на сайте. Купить Элфунат 2 мл №10 раствор в городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Ровно, Белая Церковь, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь, Херсон, Житомир, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

  Элфунат 2 мл №10 раствор Инструкция

  ІНСТРУКЦІЯ

  для медичного застосування лікарського засобу

  ЕЛФУНАТ

  (ELFUNAT)

  Cклад:

  діюча речовина: етилметилгідроксипіридину сукцинат;

  1 мл розчину містить етилметилгідроксипіридину сукцинату 50 мг;

  допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.

  Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

  Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний або злегка коричнюватого кольору розчин.

  Фармакотерапевтична група.

  Засоби, що впливають на нервову систему.

  Код АТХ N07X X.

  Фармакологічні властивості.

  Фармакодинаміка.

  Елфунат є інгібітором вільнорадикальних процесів, мембранопротектором, чинить антигіпоксичну, стресопротекторну, ноотропну, протисудомну та анксіолітичну дію. Препарат підвищує резистентність організму до дії різних пошкоджуючих факторів, до кисневозалежних патологічних станів (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичними засобами (нейролептиками)).

  Препарат покращує мозковий метаболізм i кровозабезпечення головного мозку, мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів i тромбоцитів) при гемолізі. Чинить гіполіпідемічну дію, зменшує вміст загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Зменшує ферментативну токсемію та ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті.

  Механізм дії препарату зумовлений його антиоксидантною та мембранопротекторною дiєю. Biн iнгiбyє перекисне окиснення ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, підвищує співвідношення ліпід–білок, зменшує в’язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), ацетилхолінового), що посилює їх можливість зв'язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспорту нейромедіаторів i покращенню синаптичної передачі. Елфунат підвищує вміст в головному мозку дофаміну. Викликає посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту аденозинтрифосфату (АТФ) i креатинфосфату, активацію енергосинтезувальних функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.

  Елфунат нормалізує метаболічні процеси в ішемізованому міокарді, зменшує зону некрозу, відновлює і покращує електричну активність та скоротливість міокарда, а також збільшує коронарний кровотік в зоні ішемії, зменшує наслідки реперфузійного синдрому при гострій коронарній недостатності. Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів. Елфунат сприяє збереженню гангліозних клітин сітківки та волокон зорового нерва при прогресуючій нейропатії, наслідками якої є хронічна ішемія і гіпоксія. Покращує функціональну активність сітківки і зорового нерва, збільшуючи гостроту зору.

  Фармакокінетика.

  При внутрішньом’язовому введенні препарат визначається в плазмі крові протягом 4 годин після введення. Час досягнення максимальної концентрації становить 0,45-0,5 години. Максимальна концентрація при дозах 400-500 мг – 3,5-4,0 мкг/мл. Елфунат швидко переходить з кровоносного русла в органи i тканини та швидко елімінується з організму. Препарат виводиться з організму iз сечею, в основному в глюкуронокон’югованій формі та в незначних кількостях – в незміненому вигляді.

  Клінічні характеристики.

  Показання.

  -       Гocтpi порушення мозкового кровообігу;

  -       черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;

  -       дисциркуляторна енцефалопатія;

  -       нейроциркуляторна дистонія;

  -       легкі когнітивні порушення атеросклеротичного ґенезу;

  -       тривожні розлади при невротичних i неврозоподібних станах;

  -       гострий інфаркт міокарда (з першої доби), в складі комплексної терапії;

  -       первинна відкритокутова глаукома різних стадій, в складі комплексної терапії;

  -       купірування абстинентного синдрому при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і нейроциркуляторних порушень;

  -       гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;

  -       гострі гнійно-запальні процеси у черевній порожнині (гострий некротичний панкреатит, перитоніт), у складі комплексної терапії.

  Протипоказання.

  Гостра печінкова або ниркова недостатність, підвищена індивідуальна чутливість до препарату, дитячий вік, вагітність, період годування груддю.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

  Елфунат посилює дію бензодіазепінових анксіолітиків, протисудомних засобів (карбамазепіну), протипаркінсонічних засобів (леводопи). Зменшує токсичний ефект етилового спирту.

  Особливості застосування.

  В окремих випадках, особливо у схильних пацієнтів, у пацієнтів з бронхіальною астмою при підвищеній чутливості до сульфітів, можливий розвиток тяжких реакцій гіперчутливості.

  Застосування у період вагітності або годування груддю.

  Суворо контрольованих клінічних досліджень безпеки застосування препарату в період вагітності та годування груддю не проводилося, тому Елфунат не застосовують у цей період.

  Здатність впливати  на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

  У період лікування необхідно бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами, враховуючи ймовірність побічних ефектів, що можуть впливати на швидкість реакції та здатність концентрувати увагу.

  Спосіб застосування та дози.

  Елфунат призначають внутрішньом’язово або внутрішньовенно (струминно, краплинно). Дози підбирають індивідуально. При інфузійному способі введення препарат слід розводити у фізіологічному розчині натрію хлориду (200 мл). Починають лікування дорослих з дози 50-100 мг 1-3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Струминно Елфунат вводять повільно протягом 5-7 хвилин, краплинно – зі швидкістю 40-60 крапель за 1 хвилину. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг.

  При гострих порушеннях мозкового кровообігу Елфунат призначають у комплексній терапії в перші 2-4 дні внутрішньовенно струминно або краплинно дорослим по 200-300 мг 1 раз на добу, потім внутрішньом’язово по 100 мг 3 рази на добу. Термін лікування становить 10-14 діб.

  При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкових травм Елфунат застосовують протягом 10–15 днів шляхом внутрішньовенного краплинного введення по 200–500 мг 2–4 рази на добу.

  При дисциркуляторній енцефалопатії у фазі декомпенсації Елфунат слід призначати внутрішньовенно струминно або краплинно в дозі 100 мг 2-3 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводять внутрішньом’язово по 100 мг на добу протягом наступних 2 тижнів.

  Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії препарат дорослим вводять внутрішньом’язово по 100 мг 2 рази на добу протягом 10-14 днів.

  При легких когнітивних порушеннях у хворих літнього віку та при тривожних станах препарат призначають внутрішньом’язово в дозі 100-300 мг на добу протягом 14-30 днів.

  При гострому інфаркті міокарда в складі комплексної терапії Елфунат вводять внутрішньовенно або внутрішньом’язово протягом 14 діб на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, що включає нітрати, бета-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального  ферменту (АПФ), тромболітики, антикоагулянтні та антиагрегантні засоби, а також  симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб для досягнення максимального ефекту бажане внутрішньовенне введення Елфунату, в наступні 9 діб можливе внутрішньом’язове введення препарату. Внутрішньовенне введення препарату проводять шляхом повільної краплинної інфузії (щоб уникнути побічних ефектів) на 0,9 % розчині хлориду натрію або 5 % розчині декстрози (глюкози) в об’ємі 100-150 мл протягом 30-90 хв. За необхідності можливе повільне струминне введення препарату протягом не менше 5 хвилин.

  Введення Елфунату (внутрішньовенне або внутрішньом’язове) здійснюють 3 рази на добу, через кожні 8 годин. Добова терапевтична доза становить 6-9 мг на 1 кілограм маси тіла на день, разова доза: 2-3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова – 250 мг.

  При відкритокутовій глаукомі різних стадій у складі комплексної терапії Елфунат вводять внутрішньом’язово по 100-300 мг 1-3 рази на добу, протягом 14 днів.

  При абстинентному алкогольному синдромі Елфунат вводять у дозі 100-200 мг внутрішньом’язово 2-3 рази на добу або внутрішньовенно краплинно 1-2 рази на добу протягом 5-7 днів.

  При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами дорослим препарат вводять внутрішньовенно в дозі 50-300 мг на добу протягом 7-14 днів.

  При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт) препарат призначають у першу добу як у передопераційний, так i в післяопераційний період. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного перебігу. Відміну препарату потрібно проводити поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно-лабораторного ефекту. При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті Елфунат призначають дорослим по 100 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом'язово. Легкий ступінь некротичного панкреатиту: по 100-200 мг 3 рази на день внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом’язово. Середній ступінь: дорослим – по 200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду). Тяжкий перебіг: у пульс-дозуванні 800 мг у першу добу при дворазовому введенні, далі – по 300 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози. Дуже тяжкий перебіг: у початковій дозі 800 мг на добу до стійкого купірування прояву панкреатогенного шоку, після стабілізації стану – по 300-400 мг 2 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) з поступовим зниженням добової дози.

  Діти.

  Не застосовують дітям.

  Передозування.

  При передозуванні можлива сонливість. Лікування – дезінтоксикаційна терапія.

  Побічні реакції.

  Рідко – нудота, сухість слизової оболонки рота, алергічні реакції, сонливість, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, дистальний гіпергідроз, головні болі, порушення координації, підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску.

  Термін придатності.

  3 роки.

  Умови зберігання.

  Зберігати при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.

  Упаковка.

  По 2 мл в ампулах № 10 (5×2) в контурних чарункових упаковках, в картонній коробці.

  Категорія відпуску.

  За рецептом.

  Виробник.

  К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія.

  S.C. Rompharm Company S.R.L., Romania.

  Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

  м. Отопень, вул. Ероілор № 1А, 075100, округ Ілфов.

  Otopeni сіty, Eroilor str. № 1A, 075100, jud. Ilfov.

  Заявник.

  УОРЛД МЕДИЦИН ЛТД.

  Элфунат 2 мл №10 раствор Все формы препарата

  Отзывы и вопросы

  Отзывы:
  Оставить отзыв
  Как Вы оцениваете этот товар
  Вопросы:
  Задать вопрос

  Элфунат 2 мл №10 раствор Видеообзор

  Основные физико-химические свойства:

  Элфунат 2 мл №10 раствор Характеристики

  Лікарська форма Розчин для ін`єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 (5х2)
  Виробник К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія
  Вік Не застосовують дітям.
  Показання Гocтpi порушення мозкового кровообігу; - черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм; - дисциркуляторна енцефалопатія; - нейроциркуляторна дистонія; - легкі когнітивні порушення атеросклеротичного ґенезу; - тривожні розлади при невротичних i неврозоподібних станах; - гострий інфаркт міокарда (з першої доби), в складі комплексної терапії; - первинна відкритокутова глаукома різних стадій, в складі комплексної терапії; - купірування абстинентного синдрому при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і нейроциркуляторних порушень; - гостра інтоксикація антипсихотичними засобами; - гострі гнійно-запальні процеси у черевній порожнині (гострий некротичний панкреатит, перитоніт), у складі комплексної терапії
  Протипоказання Гостра печінкова або ниркова недостатність, підвищена індивідуальна чутливість до препарату, дитячий вік, вагітність, період годування груддю.
  Склад діюча речовина: етилметилгідроксипіридину сукцинат; 1 мл розчину містить етилметилгідроксипіридину сукцинату 50 мг; допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.
  Термін придатності 3 роки
  Українська назва ЕЛФУНАТ
  Упаковка ампула
  Фармакотерапевтична група Засоби, що впливають на нервову систему.

  Сертификаты

  Если Вам необходим сертификат качества*, обязательно укажите это при оформлении заказа в корзине (поставьте отметку "Добавить к товарам сертификат") или озвучьте данное требование оператору, принимающему заказ.

  • *или заключение о качестве ввезенных в Украину лекарственных средств иностранного производства, заключение о соответствии требованиям государственным и международным стандартам медицинских иммунобиологических препаратов или сведений о государственной регистрации лекарственного средства. Виды документов о качестве могут отличаться в зависимости от приобретаемого Вами товара.
  Аналоги