www.apteka24.ua АПТЕКА 24 №❶ в Украине!

Липразид 20 №30 таблетки

Loading...
  Купить Липразид 20 №30 таблетки в Украине: цена, инструкция, применение, отзывы
74 грн.
Есть в наличии
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
Без оформления интернет-заказа товар в аптеке может отсутствовать. Цена на сайте и в аптеке могут отличаться.
Вы можете оформить мгновенный кредит на недостающую сумму и получить деньги на свою кредитную карту в течение 15 минут.

Описание Липразид 20 №30 таблетки

Показания

Артериальная гипертензия, если монотерапией гидрохлортиазидом или лизиноприлом не достигнуто желаемого снижения артериального давления.

Противопоказания

 • Гиперчувствительность к лизиноприлу, гидрохлортиазиду, к другим компонентам препарата или к прочим ингибиторам АПФ;
 • гиперчувствительность к производным сульфонамидов;
 • ангионевротический отек в анамнезе, вызванный предыдущим применением ингибиторов АПФ;
 • наследственный или идиопатический ангионевротический отек (отек Квинке) в анамнезе;
 • митральный или аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия с выраженными гемодинамическими нарушениями;
 • острый инфаркт миокарда с нестабильной гемодинамикой;
 • кардиогенный шок;
 • тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин), уровень креатинина в сыворотке крови ≥ 220 мкмоль/л, анурия;
 • двухсторонний стеноз почечных артерий или стеноз почечной артерии единственной почки;
 • состояние после трансплантации почки;
 • механическая непроходимость мочевыводящих путей;
 • нарушения водно-солевого обмена (резистентная к лечению гиперкалиемия/гипокалиемия, рефрактерная гипонатриемия, гиповолемия);
 • тяжелые формы сахарного диабета;
 • тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия;
 • первичный гиперальдостеронизм;
 • обострение подагры;
 • порфирия;
 • применение с алискиренсодержащими препаратами пациентам с сахарным диабетом или с нарушением функции почек (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2);
 • применение высокопропускных мембран из полиакрилнитрилнатрий-2-метилалилсульфоната (например, AN 69) при гемодиализе;
 • беременные или женщины, планирующие забеременеть 
*****************

Показання

Артеріальна гіпертензія, якщо монотерапією гідрохлортіазидом або лізиноприлом не досягнуто бажаного зниження артеріального тиску.

Протипоказання

 • Гіперчутливість до лізиноприлу, гідрохлортіазиду, до інших компонентів препарату або до інших інгібіторів АПФ;
 • гіперчутливість до похідних сульфонамідів;
 • ангіоневротичний набряк в анамнезі, спричинений попереднім застосуванням інгібіторів АПФ;
 • спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк (набряк Квінке) в анамнезі;
 • мітральний або аортальний стеноз, гіпертрофічна кардіоміопатія з вираженими гемодинамічними порушеннями;
 • гострий інфаркт міокарда з нестабільною гемодинамікою;
 • кардіогенний шок;
 • тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв), рівень креатиніну в сироватці крові ≥ 220 мкмоль/л, анурія;
 • двобічний стеноз ниркових артерій або стеноз ниркової артерії єдиної нирки;
 • стан після трансплантації нирки;
 • механічна непрохідність сечовивідних шляхів;
 • порушення водно-сольового обміну (резистентна до лікування гіперкаліємія/гіпокаліємія, рефрактерна гіпонатріємія, гіповолемія);
 • тяжкі форми цукрового діабету;
 • тяжка печінкова недостатність, печінкова енцефалопатія;
 • первинний гіперальдостеронізм;
 • загострення подагри;
 • порфірія;
 • застосування з аліскіренвмісними препаратами пацієнтам з цукровим діабетом або з порушенням функції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2);
 • застосування високопропускних мембран з поліакрилнітрилнатрій-2-метилалілсульфонату (наприклад, AN 69) при гемодіалізі;
 • вагітні або жінки, які планують завагітніти


Цена Липразид 20 №30 таблетки актуальна при заказе на сайте. Купить Липразид 20 №30 таблетки в городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Ровно, Белая Церковь, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь, Херсон, Житомир, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.


Липразид 20 №30 таблетки Инструкция

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЛІПРАЗИД 10
(LIPRAZID 10)
ЛІПРАЗИД 20
(LIPRAZID 20)

Склад:

діючі речовини: лізиноприл та гідрохлортіазид;

1 таблетка Ліпразиду 10 містить лізиноприлу (у перерахуванні на 100 % безводний лізиноприл) – 10 мг, що відповідає лізиноприлу дигідрату – 10,89 мг та гідрохлортіазиду (у перерахуванні на 100 % суху речовину) – 12,5 мг;

1 таблетка Ліпразиду 20 містить лізиноприлу (у перерахуванні на 100 % безводний лізиноприл) –  20 мг, що відповідає лізиноприлу дигідрату – 21,78 мг та гідрохлортіазиду (у перерахуванні на 100 % суху речовину) – 12,5 мг;

допоміжні речовини: Ліпразид 10 – маніт (E 421), крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, заліза оксид жовтий (E 172), кальцію гідрофосфату дигідрат. Ліпразид 20 – маніт (E 421), крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, заліза оксид червоний (E 172), кальцію гідрофосфату дигідрат.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості:

Ліпразид 10 – таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, кремового кольору. На поверхні таблеток допускається мармуровість і вкраплення від жовтого до коричневого кольору.

Ліпразид 20 – таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, рожевого кольору. На поверхні таблеток допускається мармуровість і вкраплення червоно-коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему. Комбіновані препарати інгібіторів АПФ. Лізиноприл та діуретики. Код АТХ С09В А03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Комбінований антигіпертензивний препарат, який містить інгібітор ангіотензин-перетворювального ферменту (АПФ) лізиноприл та діуретик гідрохлортіазид.

Лізиноприл інгібує АПФ, який перетворює ангіотензин I в ангіотензин II. Зниження вмісту ангіотензину II спричиняє пряме зменшення рівня альдостерону. Це призводить до зниження загального периферичного опору судин та системного артеріального тиску.

Гідрохлортіазид є тіазидним діуретиком з антигіпертензивною дією. Знижує реабсорбцію електролітів та води у дистальних канальцях нирок, збільшує діурез, внаслідок чого зменшується загальний циркулюючий об′єм крові та знижується підвищений артеріальний тиск. Значне зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску настає через 3-4 дні прийому гідрохлортіазиду, а оптимальний антигіпертензивний ефект спостерігається після 3-4 тижнів застосування препарату.

Комбінація лізиноприлу та гідрохлортіазиду спричиняє більш виражений гіпотензивний ефект, ніж кожний компонент окремо.

Фармакокінетика.

Біодоступність лізиноприлу становить близько 30 %. Прийом їжі не має значного впливу на абсорбцію лізиноприлу. Незначна кількість (6-10 %) зв'язується з білками плазми крові. Початковий ефект після застосування лізиноприлу розвивається через 1 годину, максимальна концентрація у плазмі крові досягається через 6-7 годин після прийому. Практично не біотрансформується в організмі, тільки близько 7 % лізиноприлу метаболізується у печінці. Лізиноприл частково проникає через плацентарний бар'єр. Основна кількість речовини виводиться з організму у незміненому вигляді із сечею. Період напіввиведення із сироватки крові становить 12 годин. Елімінація лізиноприлу у пацієнтів літнього віку уповільнена.

Діуретична дія гідрохлортіазиду розвивається через 2 години після прийому та досягає максимальної вираженості через 3-4 години, триває 6-12 годин. Біодоступність гідрохлортіазиду становить 65-70 %. Близько 40 % зв'язується з білками плазми крові. Проникає через плаценту та екскретується у грудне молоко. Гідрохлортіазид не метаболізується, виводиться нирками.

Клінічні характеристики.

Показання.

Артеріальна гіпертензія, якщо монотерапією гідрохлортіазидом або лізиноприлом не досягнуто бажаного зниження артеріального тиску.

Протипоказання.

·     Гіперчутливість до лізиноприлу, гідрохлортіазиду, до інших компонентів препарату або до інших інгібіторів АПФ;

·     гіперчутливість до похідних сульфонамідів;

·     ангіоневротичний набряк в анамнезі, спричинений попереднім застосуванням інгібіторів АПФ;

·     спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк (набряк Квінке) в анамнезі;

·     мітральний або аортальний стеноз, гіпертрофічна кардіоміопатія з вираженими гемодинамічними порушеннями;

·   гострий інфаркт міокарда з нестабільною гемодинамікою;

·   кардіогенний шок;

·   тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв), рівень креатиніну в сироватці крові ≥ 220 мкмоль/л, анурія;

·   двобічний стеноз ниркових артерій або стеноз ниркової артерії єдиної нирки;

·   стан після трансплантації нирки;

·   механічна непрохідність сечовивідних шляхів;

·     порушення водно-сольового обміну (резистентна до лікування гіперкаліємія/гіпокаліємія, рефрактерна гіпонатріємія, гіповолемія);

·     тяжкі форми цукрового діабету;

·     тяжка печінкова недостатність, печінкова енцефалопатія;

·     первинний гіперальдостеронізм;

·     загострення подагри;

·     порфірія;

·     застосування з аліскіренвмісними препаратами пацієнтам з цукровим діабетом або з порушенням функції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2);

·     застосування високопропускних мембран з поліакрилнітрилнатрій-2-метилалілсульфонату (наприклад, AN 69) при гемодіалізі;

·     вагітні або жінки, які планують завагітніти (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Інші антигіпертензивні препарати: можливе посилення гіпотензивної дії. Застосування з нітрогліцерином та іншими органічними нітратами або вазодилататорами може ще більше знизити артеріальний тиск. Гангліоблокатори або блокатори адренергічних нейронів можуть бути застосовані в комбінації з препаратами лізиноприлу тільки під суворим контролем.

Слід уникати поєднання з аліскіренвмісними препаратами.

Подвійна блокада РААС за допомогою комбінованого застосування інгібіторів АПФ (у т.ч. лізіноприлу), БРА або аліскірену пов’язана з більш високою частотою побічних ефектів, таких як артеріальна гіпотензія, гіперкаліємія, зниження ниркової функції (в т.ч. гострої ниркової недостатності) порівняно з застосуванням одного РААС-блокуючого препарата (див. розділи «Протипоказання», «Особливості застосування»).

Препарати літію: оборотне підвищення рівня літію в сироватці крові та розвиток його токсичних ефектів. Тіазидні діуретики та інгібітори АПФ знижують нирковий кліренс літію і значно підвищують ризик літієвої інтоксикації. Тому застосовувати комбінацію лізиноприл/гідрохлортіазид одночасно з літієм не рекомендується, але якщо таке поєднання необхідне, слід проводити ретельний контроль рівня літію у сироватці крові.

Інші діуретики: відзначається сумація антигіпертензивного ефекту. У пацієнтів, які вже приймають діуретики, особливо у тих, кому діуретики були призначені нещодавно, застосування лізиноприлу іноді може спричиняти надмірне зниження артеріального тиску. Терапію діуретиками слід припинити за 2-3 дні перед початком терапії комбінованим препаратом лізиноприл/гідрохлортіазд для запобігання розвитку симптоматичної гіпотензії. Якщо це неможливо, лікування необхідно розпочинати із застосування лише лізиноприлу.

Калійзберігаючі діуретики, калієвмісні харчові добавки або калієвмісні замінники харчової солі: підвищується ризик розвитку гіперкаліємії. Зазвичай втрата калію внаслідок прийому тіазидних діуретиків послаблюється калійзберігаючою дією лізиноприлу. Застосування калієвмісних харчових добавок, калійзберігаючих діуретиків або калієвмісних солезамінників може призводити до значного підвищення рівня калію в сироватці крові, особливо у пацієнтів з порушенням функції нирок або цукровим діабетом. Якщо одночасне застосування комбінації лізиноприлу/гідрохлортіазиду і будь-якого з цих засобів необхідне, слід застосовувати їх з обережністю і з частим моніторингом рівня калію в сироватці крові.

Препарати, що індукують шлуночкову тахікардію типу «torsade de pointes»: через ризик гіпокаліємії підвищується ризик розвитку серцевих аритмій, у т.ч. шлуночкової тахікардії типу «torsade de pointes» при супутньому застосуванні гідрохлортіазиду і лікарських засобів, на ефекти яких впливають зміни рівня калію в сироватці крові:

·         антиаритмічні препарати класу I (наприклад, хінідин, гідрохінідин, дизопірамід);

·         антиаритмічні препарати класу III (наприклад, аміодарон, соталол, дофетилід, ібутілід);

·         нейролептики (наприклад, тіоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, ціамемазин, сульпірид, сультоприд, амісульпірид, тіаприд, пімозид, галоперидол, дроперидол);

·         інші (наприклад, бепридил, цизаприд, дифеманіл, еритроміцин для внутрішньовенного введення, галофантрин, мізоластин, пентамідин, терфенадин, вінкамін для внутрішньовенного введення).

Липразид 20 №30 таблетки Все формы препарата

Отзывы и вопросы

Отзывы:
 • Иван Сергеевич 21.09.2016 Страдаю от гипертензии около 10 лет. Применял множество препаратов, наиболее єфективнім стало лечение после назначения данного препарата в комплексе.
 • Ярослава 29.07.2016 Заказывала препарат для родителей , переживала ,что б препарат был качественный ,позвонила в аптеку и меня убедили что у них только оригиналы. Предложили предоставить все подтверждения .Когда пришла забирать свой заказ предоставили все сертификаты . Очень хорошая аптека. Всем советую Аптеку 24.
 • Володимир 11.05.2013 доброго вам дня дякую за своечасну доставку моїх ліків!
Оставить отзыв
Как Вы оцениваете этот товар
Вопросы:
Задать вопрос

Липразид 20 №30 таблетки Видеообзор

Основные физико-химические свойства:

Липразид 20 №30 таблетки Характеристики

Лікарська форма Таблетки по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону; по 60 або 90 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у пачці з картону
Виробник Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна
Вік ві 18 років
Міжнародне найменування Lisinopril and diuretics
Показання Артеріальна гіпертензія, якщо монотерапією гідрохлортіазидом або лізиноприлом не досягнуто бажаного зниження артеріального тиску.
Протипоказання Гіперчутливість до лізиноприлу, гідрохлортіазиду, до інших компонентів препарату або до інших інгібіторів АПФ; · гіперчутливість до похідних сульфонамідів; · спадковий або ідіопатичний ангіоневротичний набряк (набряк Квінке) в анамнезі; · ангіоневротичний набряк в анамнезі, спричинений застосуванням інгібіторів АПФ; · двобічний стеноз ниркових артерій або стеноз ниркової артерії єдиної нирки; · мітральний або аортальний стеноз, гіпертрофічна кардіоміпатія з вираженими гемодинамічними порушеннями; · гострий інфаркт міокарда з нестабільною гемодинамікою; · кардіогенний шок; · тяжка ниркова (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) та печінкова недостатність; · стан після трансплантації нирки; · механічна непрохідність сечовивідних шляхів; · гемодіаліз із використанням високоміцних мембран; · порушення водно-сольового обміну (гіперкаліємія/гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіповолемія); · тяжкі форми цукрового діабету; · тяжка печінкова недостатність, печінкова енцефалопатія; · первинний гіперальдостеронізм; · загострення подагри; · порфірія; · анурія; · застосування з препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам з цукровим діабетом або з порушенням функції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2); · вагітні або жінки, які планують завагітніти (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»).
Склад діючі речовини: лізиноприл та гідрохлортіазид; 1 таблетка Ліпразиду 10 містить лізиноприлу (у перерахуванні на 100 % безводний лізиноприл) – 10 мг, що відповідає лізиноприлу дигідрату – 10,89 мг та гідрохлортіазиду (у перерахуванні на 100 % суху речовину) – 12,5 мг; 1 таблетка Ліпразиду 20 містить лізиноприлу (у перерахуванні на 100 % безводний лізиноприл) – 20 мг, що відповідає лізиноприлу дигідрату – 21,78 мг та гідрохлортіазиду (у перерахуванні на 100 % суху речовину) – 12,5 мг; допоміжні речовини: Ліпразид 10 – маніт (E 421), крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, заліза оксид жовтий (E 172), кальцію гідрофосфату дигідрат. Ліпразид 20 – маніт (E 421), крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, заліза оксид червоний (E 172), кальцію гідрофосфату дигідрат.
Термін придатності 3 роки
Українська назва ЛІПРАЗИД 20
Упаковка блістер
Фармакотерапевтична група Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему. Комбіновані препарати інгібіторів АПФ. Лізиноприл та діуретики. Код АТС С09В А03.

Сертификаты

Если Вам необходим сертификат качества*, обязательно укажите это при оформлении заказа в корзине (поставьте отметку "Добавить к товарам сертификат") или озвучьте данное требование оператору, принимающему заказ.

 • *или заключение о качестве ввезенных в Украину лекарственных средств иностранного производства, заключение о соответствии требованиям государственным и международным стандартам медицинских иммунобиологических препаратов или сведений о государственной регистрации лекарственного средства. Виды документов о качестве могут отличаться в зависимости от приобретаемого Вами товара.
Аналоги