www.apteka24.ua АПТЕКА 24 №❶ в Украине!

Эпобиокрин 10000 МЕ N5 раствор для инъекций

Аналоги

Описание Эпобиокрин 10000 МЕ N5 раствор для инъекций

В инструкции к препарату Эпобиокрин 10 000 МЕ, который выпускается отечественным украинским производителем Биофарма (г. Киев), отмечено, что это иммунобиологический препарат синтезированный на основе эритропоэтина человека и содержащий активное действующее вещество Эпоэтин Альфа. Согласно описанию, производство препарата осуществляется с использованием метода генной инженерии. В результате, полученное лекарственное средство, согласно отзывам специалистов, обеспечивает недостаток синтеза природного эритропоэтина и эффективно регулирует процессы кроветворения при анемиях различного генеза. Препарат назначается специалистами соответствующего профиля при анемии, обусловленной хронической почечной недостаточностью, анемией у беременных и новорожденных, анемии вследствие прогрессирования ВИЧ – инфекции, при угнетении костного мозга химиотерапевтическими препаратами и лучевой терапией, а также для уменьшения объемов гемотрансфузии при восполнении кровопотери. Способ введения препарата парентеральный: подкожно или же внутривенно медленно из расчета от 30 до 200 МЕ на килограмм массы тела пациента трижды в неделю, в зависимости от основного диагноза. При применении Эпобиокрина и его аналогов следует тщательно следить за клиническим ответом и динамикой лабораторных показателей с целью своевременной коррекции лечения. Из побочных явлений следует отметить развитие гриппоподобного синдрома и повышение артериального давления. Лечение в данном случае симптоматическое. Нерегулируемая артериальная гипертензия также служит прямым противопоказанием для назначения препаратов на основе Эпоэтина Альфа. Также препарат не назначается при нарушениях коронарного и мозгового кровообращения и при подагре. Хранение Эпобиокрина требует соблюдения температурного режима от 2 до 8 градусов по шкале Цельсия.


В сети Аптека24 стоимость Эпобиокрина 10000 МЕ достаточно выгодна, при этом сервисное обслуживание и контроль за качеством продукции обеспечиваются на высоком профессиональном уровне. Цена препарата одинакова в Киеве, Ровно, Полтаве и других городах Украины.    


Эпобиокрин 10000 МЕ N5 раствор для инъекций Инструкция

І Н С Т Р У К Ц І Я

для застосування медичного імунобіологічного препарату

Епобіокрин®

Еpobiocrinum®

Загальна характеристика:

Міжнародна непатентована назва: Epoetin alfa;

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, містить рекомбінантний еритропоетин людини.

Якісний та кількісний склад

Діючі речовини: рекомбінантний еритропоетин людини 1000 або 2000, або 4000, або 10 000 МО;

Допоміжні речовини: альбумін в перерахунку на сухий альбумін (стабілізатор) – 2,50 мг, натрію цитрат – 5,80 мг, натрію хлорид – 5,84 мг, кислота лимонна – 0,057 мг, вода для ін‘єкцій - 1 мл.

Форма випуску. Розчин для ін´єкцій.

Код АТС. B03X A01. Еритропоетин.

Імунологічні і біологічні властивості. Рекомбінантний еритропоетин людини за біологічною та імунологічною активністю відповідає еритропоетину людини (ЕПО) - природному глікопротеїновому гормону, що стимулює еритропоез. У нормі у здорової людини ЕПО синтезується нирками (90 %) і купферовськими клітинами печінки (10 %). Рівень його синтезу визначається рівнем насиченості крові киснем. ЕПО стимулює проліферацію і диференціацію еритроїдних клітин у зрілі еритроцити. Його дія здійснюється на ранніх стадіях еритропоезу на рівні кластероутворювальних одиниць-еритроцитів і колонієутворюючих одиниць-еритроцитів, далі - на рівні проеритробласта, еритробласта і ретикулоцита (чутливість цих клітин до ЕПО пропорційна ступеню їх зрілості). ЕПО нормалізує рівень гемоглобіну і гематокриту і усуває симптоми, пов‘язані з анемією.

Фармакологічні властивості

Фармакокінетика. При внутрішньовенному введенні препарату період напіввиведення в осіб з нормальною функцією нирок становить близько 4 годин; у пацієнтів з порушенням функції нирок – близько 5 годин.

При підшкірному введенні концентрація препарату в крові наростає повільно і досягає максимуму в період від 12 до 18 годин після введення. Час напіввиведення складає 24 години.

Препарат не має кумулятивних властивостей.

Показання для застосування:

-            анемія у хворих з уремічною стадією хронічної ниркової недостатності (ХНН), що отримують терапію хронічним гемодіалізом (ХГ) та постійним амбулаторним перитонеальним гемодіалізом (ПАПД);

-            анемія у вагітних (третій триместр вагітності) та у породіль із зниженим рівнем гемоглобіну і гематокриту;

-            рання анемія у новонароджених недоношених дітей;

-            пізня анемія у немовлят з гемолітичною хворобою, що перенесли внутрішньоутробне переливання еритроцитарної маси або постнатальні замінні і дробні переливання крові, які характеризуються неадекватно низькою (відносно ступеню анемії) продукцією еритропоетину;

-            стимуляція еритропоезу при пізній гіпорегенеративній анемії у новонароджених з гемолітичною хворобою;

-            анемія, викликана дефіцитом еритропоетину у хворих з ХНН;

-            анемії, пов‘язані з хіміо- та радіотерапією пухлин;

-            анемії у ВІЛ-пацієнтів, викликані застосуванням Зидовудину;

-            ЕПОзалежні анемії (немієлоїдні пухлини, ревматоїдний артрит та інші);

-            для зменшення об‘ємів крові, що переливається, при значних хірургічних втручаннях і гострих крововтратах.

Спосіб застосування і дози

Препарат вводять підшкірно або внутрішньовенно. Тривалість внутрішньовенної ін´єкції 1 - 2 хв. Для інфузій препарат не використовують.

Анемія у хворих з уремічною стадією ХНН. Хворим, що знаходяться на гемодіалізі (ГД), препарат вводять підшкірно або внутрішньовенно в дозі 200 МО/кг/тиж після сеансу гемодіалізу. Рекомендується тижневу дозу (200 МО/кг/тиж) розділити на 3 введення протягом тижня (після кожного сеансу гемодіалізу). Максимальна доза не повинна перевищувати 200 МО/кг 3 рази на тиждень.

Хворим, що знаходяться на ПАПД, препарат вводять підшкірно в дозі 75 МО/кг 1 раз на тиждень. Курс лікування становить 8 тижнів.

Внутрішньовенне введення Епобіокрину® дозволяє досягти максимальної концентрації препарату в крові протягом першої години, з її зниженням до базового рівня до кінця першої доби після введення. Підшкірне введення Епобіокрину® дозволяє незалежно від виду діалізу, досягти максимальної концентрації препарату в крові протягом 8 - 24 годин (з її зниженням до базового рівня до кінця другої доби після введення).

Підшкірний спосіб застосування Епобіокрину® доцільний для планової терапії у хворих, які знаходяться на гемо- і перитонеальному діалізі, оскільки він потребує меншої стартової дози.

Анемії у вагітних і породіль. Вагітним (третій триместр вагітності) та породіллям з анемією препарат вводять підшкірно в дозі 450 МО/кг/тиж (вводять протягом шести днів) в комплексі з адекватним насиченням організму залізом в поєднанні з вітамінами групи В (В1, В6, В12 і фолієвої кислоти). Препарат вводять тричі на тиждень: в перший день в дозі 150 МО/кг, наступні п’ять ін’єкцій - в дозі 60 МО/кг.

У випадку резистентності до проведеної терапії необхідно проводити своєчасне виявлення факторів, інгібуючих еритропоез, таких як дефіцит заліза, прихована інфекція, гіпопротеінемія, та, по можливості, їх корекцію.

Анемії у новонароджених дітей. Для профілактики та лікування ранньої анемії у новонароджених недоношених дітей, лікування пізньої анемії у немовлят з гемолітичною хворобою, що перенесли внутрішньоутробне переливання еритроцитарної маси або постнатальні замінні і дробні переливання крові, які характеризуються неадекватно низькою (відносно ступеню анемії) продукцією еритропоетину; для стимуляції еритропоезу при пізній гіпорегенеративній анемії у новонароджених дітей з гемолітичною хворобою препарат вводять підшкірно в дозі 200 МО/кг три рази на тиждень. Курс лікування складає 10 ін‘єкцій. У комплексі з терапією Епобіокрином® призначають препарати заліза 2 - 3 мг/кг на добу (по елементарному залізу), фолієву кислоту – 50 мкг на добу та вітамін Е – 5 мг на добу.

Анемії у хворих з ХНН. Початкова доза Епобіокрину® 30 - 75 МО/кг 3 рази на тиждень. Період корекції триває до моменту досягнення оптимального рівня гемоглобіну (110 - 125 г/л), гематокриту (30 - 35 %). Ці показники необхідно контролювати кожного тижня.

Можливі наступні ситуації:

1)                  Гематокрит підвищується від 0,5 % до 2.0 % на тиждень. У такому випадку дозу не змінюють до досягнення оптимальних показників.

2)                  Знижена відповідь на ЕПО (швидкість приросту гематокриту менше 0,5 % на тиждень). Необхідно підвищити разову дозу на 25 МО/кг. Максимальна доза - 300 МО/кг три рази на тиждень.

3)                  Підвищена відповідь на ЕПО (швидкість приросту гематокриту більше 2,0 % на 2 тижні). Необхідно знизити разову дозу препарату в 1,5 рази.

4)                  Гематокрит залишається низьким або знижується. Необхідно проаналізувати причини резистентності.

Ефективність лікування залежить від правильно підібраної індивідуальної схеми лікування.

Період підтримуючої терапії. Попередня доза корекційного періоду знижується на 25 - 30 % і підтримується на такому рівні, щоб показники гематокриту знаходилися в діапазоні 30 - 35 %, а концентрація гемоглобіну становила 110 - 125 г/л. Як правило, підтримуюча доза складає           50 - 60 МО/кг три рази на тиждень. Для терапії в підтримуючому періоді рекомендується підшкірний спосіб введення (як найбільш економічний та безпечний).

Анемії у пацієнтів після хіміо - та радіотерапії пухлин. Перед початком лікування рекомендується провести визначення рівня ендогенного еритропоетину. При концентрації ЕПО менше 200 МО/мл початкова доза складає 150 МО/кг. При відсутності відповіді можливе збільшення дози до 300 МО/кг через 8 тижнів від початку лікування. Подальше збільшення дози є недоцільним. Не рекомендується призначати Епобіокрин® пацієнтам з вмістом ендогенного еритропоетину в сироватці вище 200 МО/мл.

Анемії у ВІЛ-пацієнтів, викликані застосуванням Зидовудину. Введення Епобіокрину® в дозі     100 МО/кг 3 рази на тиждень є ефективним у ВІЛ-пацієнтів, що отримують терапію Зидовудином, при умові, що рівень сироваткового ендогенного еритропоетину пацієнта менше 500 МО/мл, а доза Зидовудину складає менше 4200 мг/тиждень.

Хірургія. Підготовка до значних хірургічних втручань. Епобіокрин® приймають в дозі                100 - 300 МО/кг через день, за 10 днів до хірургічного втручання і протягом 4 - 6 днів після операції.

Системні захворювання. Ревматоїдний артрит. Початкова доза Епобіокрину® становить           50 - 75 МО/кг 3 рази на тиждень. При відсутності відповіді через 4 тижні лікування рекомендується підвищити дозу до 150 - 200 МО/кг 3 рази на тиждень. Подальше збільшення дози є недоцільним.

Після досягнення оптимальних рівнів гематокриту і гемоглобіну, дози та кратність введення Епобіокрину® повинні підбиратися індивідуально для кожного хворого.

При лікуванні Епобіокрином® необхідно пам‘ятати, що дозу слід збільшувати не частіше одного разу на місяць. Нормальний рівень відповіді – приріст гематокриту від 0,5 до 2.0 % на 2 тижні. При швидкості приросту гематокриту більше 2 % на 2 тижні дозу слід зменшити у 1,5 рази.

Заміна інших еритропоетинів на Епобіокрин®

Враховуючи можливий більш виражений ефект Епобіокрину®, його доза не повинна перевищувати дозу рекомбінантного еритропоетину, що використовувався при попередньому курсі лікування. Протягом перших двох тижнів дозу не змінюють, оцінюючи співвідношення доза – відповідь. Після цього доза може бути зменшена або збільшена за вищевказаною схемою.

Побічна дія

Грипоподібний синдром. Можливі запаморочення, сонливість, лихоманка, головний біль, болі в суглобах та м'язах (переважно на початку лікування).

З боку серцево-судинної системи: можливе дозозалежне підвищення АТ; погіршення перебігу наявної артеріальної гіпертензії (найчастіше в пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю); в окремих випадках - гіпертонічні кризи, злоякісна артеріальна гіпертензія із симптомами енцефалопатії (головний біль, сплутаність свідомості) і симптомами генералізованих тоніко-клонічних судом.

З боку системи кровотворення: рідко - тромбоцитоз.

З боку системи згортання крові: в окремих випадках - тромбози шунта у пацієнтів зі схильністю до гіпотензії, що знаходяться на гемодіалізі або при наявності у них стенозів, аневризм).

З боку сечовидільної системи: можливі гіперкаліемія, гіперфосфатемія, підвищення концентрації сечовини, креатиніну, сечової кислоти у плазмі крові (у пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю).

Алергійні реакції: в окремих випадках – слабко або помірно виражені шкірний висип, екзема, кропив’янка, свербіж, набряк Квінке. Рідко виникають анафілактичні реакції: потенційно серйозні ускладнення, пов'язані з порушенням дихання або зі зниженням АТ, імунні реакції (має мінімальну здатність індукувати утворення антитіл).

Місцеві реакції: можливі гіперемія шкірних покривів, печія, слабка чи помірна болючість у місці введення (частіше виникають при підшкірному введенні).

Протипоказання

Неконтрольована артеріальна гіпертензія. Підвищена чутливість до епоетину альфа.

Також застосування препарату протипоказано:

- перед проведенням обширної хірургічної операції поза рамками переддепозитної програми з використанням аутологічної крові;

- при важкій патології судин (у т.ч. коронарних, сонних, церебральних, периферичних);

- при нещодавно перенесеному інфаркті міокарду, гострому порушенні мозкового кровообігу.


Эпобиокрин 10000 МЕ N5 раствор для инъекций Все формы препарата

Отзывы и вопросы

Отзывы:
Оставить отзыв
Как Вы оцениваете этот товар
Вопросы:
Задать вопрос

Эпобиокрин 10000 МЕ N5 раствор для инъекций Видеообзор

Основные физико-химические свойства:

Эпобиокрин 10000 МЕ N5 раствор для инъекций Характеристики

Сертификаты

Если Вам необходим сертификат качества*, обязательно укажите это при оформлении заказа в корзине (поставьте отметку "Добавить к товарам сертификат") или озвучьте данное требование оператору, принимающему заказ.

  • *или заключение о качестве ввезенных в Украину лекарственных средств иностранного производства, заключение о соответствии требованиям государственным и международным стандартам медицинских иммунобиологических препаратов или сведений о государственной регистрации лекарственного средства. Виды документов о качестве могут отличаться в зависимости от приобретаемого Вами товара.