www.apteka24.ua АПТЕКА 24 №❶ в Украине!
Лови знижку
Черная пятница в Аптека 24

Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки

Loading...
  Купить Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки в Украине: цена, инструкция, применение, отзывы
Нет в наличии
Продавец этого товара: Аптека24 Аптека24
Аналоги

Описание Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки

Показания

 • Артериальная гипертензия.
 • Ишемическая болезнь сердца (стенокардия).
 • Хроническая сердечная недостаточность со сниженной систолической функцией левого желудочка (дополнительно к ингибиторам АПФ и диуретиков и, в случае необходимости, сердечных гликозидов).

Противопоказания

Бисопролол противопоказан для пациентов с:

 • повышенной чувствительностью к бисопролола или к вспомогательному веществу препарата
 • острой сердечной недостаточностью или в течение эпизодов декомпенсации сердечной недостаточности, требующей внутривенной инотропной терапии
 • кардиогенным шоком;
 • AV блокадой II-III степени (без кардиостимулятора);
 • синдромом слабости синусового узла;
 • выявленной синоатриальная блокада
 • симптоматической брадикардии (ЧСС менее 60 ударов / мин до начала терапии)
 • симптоматической гипотензии (систолическое давление крови <100 мм рт. ст.)
 • тяжелой бронхиальной астмой;
 • тяжелыми формами окклюзионной болезни периферических артерий или тяжелыми формами синдрома Рейно
 • феохромоцитомой, не лечилась;
 • метаболическим ацидозом.

****************

Показання

 • Артеріальна гіпертензія.
 • Ішемічна хвороба серця (стенокардія).
 • Хронічна серцева недостатність зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (додатково до інгібіторів АПФ і діуретиків та, у разі необхідності, серцевих глікозидів).

Протипоказання.

Бісопролол протипоказаний для пацієнтів з:

 • підвищеною чутливістю до бісопрололу або до будь-якої допоміжної речовини препарату;
 • гострою серцевою недостатністю або протягом епізодів декомпенсації серцевої недостатності, що вимагає внутрішньовенної інотропної терапії;
 • кардіогенним шоком;
 • AV блокадою другого або третього ступеня (без кардіостимулятора);
 • синдромом слабкості синусового вузла;
 • виявленою синоатріальною блокадою;
 • симптоматичною брадикардією (частота серцевих скорочень менше ніж 60 ударів/хв перед початком терапії);
 • симптоматичною гіпотензією (систолічний тиск крові < 100 мм рт. ст.);
 • тяжкою бронхіальною астмою;
 • тяжкими формами оклюзивної хвороби периферичних артерій або тяжкими формами синдрому Рейно;
 • феохромоцитомою, яка не лікувалась;
 • метаболічним ацидозом.Цена Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки актуальна при заказе на сайте. Купить Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки в городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Ровно, Белая Церковь, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь, Херсон, Житомир, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки Инструкция

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
Бісопролол КРКА
(Bisoprolol KRKA)

Склад:

діюча речовина:

1 таблетка містить 2,5 мг, або 5 мг або 10 мг бісопрололу фумарату;

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію крохмальгліколят (тип А), повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, гіпромелоза, макрогол, титану діоксид (Е 171), тальк, заліза оксид жовтий* (Е 172), заліза оксид червоний* (Е 172).

* міститься у таблетках по 5 мг та 10 мг.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості:

таблетки по 2,5 мг: від білого до майже білого кольору, овальні, злегка двоопуклі, вкриті плівковою оболонкою таблетки, з рискою на одному боці;

таблетки по 5 мг: світло коричнево-жовтого кольору, овальні, злегка двоопуклі, вкриті плівковою оболонкою таблетки, з рискою на одному боці;

таблетки по 10 мг: світло коричнево-жовтого кольору, круглі, злегка двоопуклі, вкриті плівковою оболонкою таблетки, з рискою на одному боці, зі скошеними краями.

Фармакотерапевтична група. Селективні блокатори бета-адренорецепторів.

Код АТХ C07 AB07.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Бісопролол – це високоселективний блокатор β-адренорецепторів, який не виявляє внутрішньосимпатоміметичної активності та відносної мембраностабілізуючої активності. Він демонструє низьку спорідненість тільки з β-адренорецепторами гладких м’язів бронхів та судин, а також з β-адренорецепторами, що відповідають за регуляцію метаболізму. Тому, як правило, не очікують, що бісопролол впливатиме на резистентність дихальних шляхів та метаболічні ефекти, опосередковані β-адренорецепторами. Його β-селективність розповсюджується поза діапазон терапевтичного дозування.

Фармакодинамічні ефекти

Як і у випадку з іншими β-блокаторами, механізм дії при гіпертензії є невідомим, але відомо, що бісопролол помітно пригнічує рівні реніну в плазмі.

У пацієнтів зі стенокардією блокада β-рецепторів знижує серцеву діяльність і таким чином зменшує потребу у кисні. Тому бісопролол є ефективним в усуненні або зменшенні симптомів стенокардії.

При однократному введенні пацієнтам з ішемічною хворобою серця без хронічної серцевої недостатності бісопролол знижує частоту серцевих скорочень та ударний об’єм і таким чином зменшує об’ємну швидкість потоку крові серця і споживання кисню.  Підвищена на початковій стадії периферична резистентність знижується при постійному прийомі.

Клінічна ефективність та безпека

Всього 2647 пацієнтів було включено до дослідження CIBIS II. 83% (n = 2202) мали клас ІІІ за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації, 17% (n = 445) – клас IV за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації. Вони мали стабільну симптоматичну систолічну серцеву недостатність (фракція викиду 35%, на основі ехокардіографії). Загальна смертність була знижена з 17,3% до 11,8% (відносне зниження 34%). Спостерігалось зменшення раптової смерті (3,6% проти 6,3%, відносне зниження 44%) та зменшена кількість епізодів серцевої недостатності, що вимагали госпіталізації (12% проти 17,6%, відносне зниження 36%). В результаті було продемонстровано значне покращення функціонального статусу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації. На початку лікування та під час титрування дози бісопрололу мала місце госпіталізація через брадикардію (0,53%), гіпотензію (0,23%) та гостру декомпенсацію (4,97%), але це відбувалось не частіше, ніж в групі прийому плацебо (0%, 0,3% та 6,74%). Кількість летальних випадків та інвалідності через інсульти за весь період дослідження становила 20 в групі прийому бісопрололу та 15 в групі прийому плацебо.

В дослідженні CIBIS III брали участь 1010 пацієнтів віком ≥ 65 років з легкою та помірною виразністю хронічної серцевої недостатності (клас ІІ або ІІІ за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації) та фракцією викиду лівого шлуночка ≤ 35%, які раніше не лікувались інгібіторами АПФ, β-блокаторами або блокаторами рецепторів ангіотензину. Пацієнтів лікували комбінацією бісопрололу та еналаприлу протягом 6-24 місяців після початкового       6-місячного лікування бісопрололом або еналаприлом.

Спостерігалась тенденція до частішої появи погіршення хронічної серцевої недостатності при застосуванні бісопрололу як початкового 6-місячного лікування. Жодної переваги початкового лікування бісопрололом або початкового лікуванням еналаприлом не було доведено під час аналізу популяції за протоколом. Обидві стратегії початку лікування хронічної серцевої недостатності продемонстрували наприкінці дослідження подібний відсоток первинної комбінованої кінцевої точки смерті та госпіталізації (32,4% в групі первинного лікування бісопрололом проти 33,1% в групі первинного лікування еналаприлом, популяція за протоколом). Дослідження демонструє, що бісопролол також можна застосовувати пацієнтам літнього віку з хронічною серцевою недостатністю при легкій та помірній виразності хвороби.

Фармакокінетика

Абсорбція

Бісопролол абсорбується та має біологічну доступність близько 90 % після перорального введення.

Розподіл

Об’єм розподілу становить 3,5 л/кг. Зв’язування бісопрололу з білками плазми становить близько 30 %.

Метаболізм та виведення

Бісопролол виводиться з організму двома шляхами. 50 % метаболізується в печінці до неактивних метаболітів, які потім виводяться нирками. Інші 50% виводяться нирками у неметаболізованому вигляді. Загальний кліренс становить приблизно 15 л/год. Період напіввиведення з плазми становить 10-12 годин, що справляє 24- годинний ефект після прийому дози 1 раз на день.

Лінійність

Кінетика бісопрололу є лінійною і не залежить від віку.

Особливі популяції

Коригування дози для пацієнтів з порушенням функції печінки або нирок не потрібно. Фармакокінетика у пацієнтів зі стабільною хронічною серцевою недостатністю та з порушенням функції печінки або нирок не вивчалась. У пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (клас ІІІ за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації) рівні бісопрололу в плазмі є вищими, а період напіввиведення є подовженим, порівняно зі здоровими добровольцями. Максимальна концентрація в плазмі в стабільному стані становить                   64 ± 21 нг/мл при щоденній дозі 10 мг, а період напіввиведення становить 17 ± 5 годин.

Клінічні характеристики.

Показання.

–      Артеріальна гіпертензія.

–      Ішемічна хвороба серця (стенокардія).

–      Хронічна серцева недостатність зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (додатково до інгібіторів АПФ і діуретиків та, у разі необхідності, серцевих глікозидів).

Протипоказання.

Бісопролол протипоказаний для пацієнтів з:

-          підвищеною чутливістю до бісопрололу або до будь-якої допоміжної речовини препарату;

-          гострою серцевою недостатністю або протягом епізодів декомпенсації серцевої недостатності, що вимагає внутрішньовенної інотропної терапії;

-          кардіогенним шоком;

-          AV блокадою другого або третього ступеня (без кардіостимулятора);

-          синдромом слабкості синусового вузла;

-          виявленою синоатріальною блокадою;

-          симптоматичною брадикардією (частота серцевих скорочень менше ніж 60 ударів/хв перед початком терапії);

-          симптоматичною гіпотензією (систолічний тиск крові < 100 мм рт. ст.);

-          тяжкою бронхіальною астмою;

-          тяжкими формами оклюзивної хвороби периферичних артерій або тяжкими формами синдрому Рейно;

-          феохромоцитомою, яка не лікувалась;

-          метаболічним ацидозом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Комбінації, які не рекомендуються

Антагоністи кальцію, таки як верапаміл та, меншою мірою, ділтіазем: негативний вплив на скорочувальну функцію та атріовентрикулярну провідність. Внутрішньовенне введення верапамілу пацієнтам, яких лікують β-блокаторами, може призвести до виразної гіпотензії та атріовентрикулярної блокади.

Такі центрально діючі протигіпертензивні препарати, як клонідин, метилдопа, моксонодин, рилменідин: супутнє застосування центрально діючих протигіпертензивних препаратів може посилити серцеву недостатність шляхом зниження центрального симпатичного тонусу (зниження частоти серцевих скорочень та об’ємної швидкості потоку крові серця, розширення судин). Різке припинення прийому β-блокатора може підвищити ризик «рикошетної» гіпертензії.

Комбінації, які слід застосовувати з обережністю

Лікування артеріальної гіпертензії або ішемічної хвороби серця (стенокардії).

- Антиаритмічні засоби І класу (наприклад, хінідин, дизопірамід, лідокаїн, фенітоїн, флекаїнід, пропафенон): можливе потенціювання ефекту щодо атріовентрикулярної провідності та посилення негативного інотропного ефекту.

Всі показання.

–      Антагоністи кальцію дигідропіридинового типу, такі як ніфедипін, фелодипін та амлодипін: супутнє застосування підвищує ризик гіпотензії, не слід виключати підвищення ризику подальшого погіршення насосної функції шлуночків у пацієнтів із серцевою недостатністю.

–      Протиаритмічні препарати класу III (наприклад аміодарон): може посилитись вплив на час атріовентрикулярної провідності.

–      Β-блокатори місцевої дії (наприклад очні краплі для лікування глаукоми) можуть доповнити системні ефекти бісопрололу.

–      Парасимпатоміметичні препарати: супутнє застосування може подовжити час атріо-вентрикулярної провідності та спричинити брадикардію.

–      Інсулін та пероральні протидіабетичні препарати: підвищення ефекту зниження цукру в крові. Блокада β-адренорецепторів може маскувати симптоми гіпоглікемії.

–      Засоби для анестезії: підвищується ризик пригнічення функції міокарда і виникнення артеріальної гіпотензії (див. розділ «Особливості застосування»).

–      Дигіталісні глікозиди: зниження частоти серцевих скорочень, подовження часу атріо-вентрикулярної провідності.

–      Нестероїдні протизапальні препарати: нестероїдні протизапальні препарати можуть зменшити гіпотензивний ефект бісопрололу.

–      β-симпатоміметичні препарати (наприклад орципреналін, ізопреналін, добутамін): комбінація з бісопрололом може зменшити ефект обох препаратів. Для лікування алергічних реакцій можуть бути потрібні вищі дози адреналіну.

–      Симпатоміметики, що активують як β-та α-адренорецептори (наприклад норадреналін, адреналін): підвищують тиск крові. Комбінація з бісопрололом може розкрити опосередковані через α-адренорецептори судинозвужувальні ефекти цих препаратів, призводячи до підвищення тиску крові та загострюючи синдром Шарко. Такі взаємодії більш імовірні з неселективними β-блокаторами.

Супутнє застосування з антигіпертензивними препаратами, а також з іншими препаратами з потенціалом до зниження артеріального тиску (наприклад трициклічні антидепресанти, барбітурати, фенотіазини) підвищує ризик гіпотензії.

Комбінації, застосування яких слід зважити

–      Мефлохін: підвищує ризик брадикардії.

–      Інгібітори моноаміноксидази (за винятком інгібіторів MAO-B): посилюють гіпотензивний ефект β-блокаторів, а також ризик гіпертонічного кризу.

При супутньому застосуванні препарату Бісопролол КРКА з похідними ерготаміну посилюється перфузія ушкодженої тканини. При супутньому застосуванні препарату Бісопролол КРКА з рифампіцином можливе зменшення періоду напіввиведення бісопрололу. Зазвичай жодного коригування дози не потрібно.

 

Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки Все формы препарата

Отзывы и вопросы

Отзывы:
Оставить отзыв
Как Вы оцениваете этот товар
Вопросы:
Задать вопрос

Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки Видеообзор

Основные физико-химические свойства:

Бисопролол KPKA 10 мг №90 таблетки Характеристики

Виробник КРКА, д.д., Ново место/KRKA, d.d., Novo mesto. ТАД Фарма ГмбХ/TAD Pharma GmbH.
Міжнародне найменування Bisoprolol
Показання Артеріальна гіпертензія. Ішемічна хвороба серця (стенокардія). Хронічна серцева недостатність зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (додатково до інгібіторів АПФ і діуретиків та, у разі необхідності, серцевих глікозидів).
Протипоказання Бісопролол протипоказаний для пацієнтів з: підвищеною чутливістю до бісопрололу або до будь-якої допоміжної речовини препарату; гострою серцевою недостатністю або протягом епізодів декомпенсації серцевої недостатності, що вимагає внутрішньовенної інотропної терапії; кардіогенним шоком; AV блокадою другого або третього ступеня (без кардіостимулятора); синдромом слабкості синусового вузла; виявленою синоатріальною блокадою; симптоматичною брадикардією (частота серцевих скорочень менше ніж 60 ударів/хв перед початком терапії); симптоматичною гіпотензією (систолічний тиск крові < 100 мм рт. ст.); тяжкою бронхіальною астмою; тяжкими формами оклюзивної хвороби периферичних артерій або тяжкими формами синдрому Рейно; феохромоцитомою, яка не лікувалась; метаболічним ацидозом.
Склад діюча речовина: 1 таблетка містить 2,5 мг, або 5 мг або 10 мг бісопрололу фумарату; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію крохмальгліколят (тип А), повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, гіпромелоза, макрогол, титану діоксид (Е 171), тальк, заліза оксид жовтий* (Е 172), заліза оксид червоний* (Е 172). * міститься у таблетках по 5 мг та 10 мг.
Термін придатності 3 роки
Українська назва Бісопролол КРКА
Упаковка По 10 таблеток у блістері; по 1, 2, 3, 5, 6, 9 або 10 блістерів у картонній коробці. По 14 таблеток у блістері; по 2, 4 або 6 блістерів у картонній коробці. По 15 таблеток у блістері; по 2, 4 або 6 блістерів у картонній коробці.
Фармакотерапевтична група Селективні блокатори бета-адренорецепторів.

Сертификаты

Если Вам необходим сертификат качества*, обязательно укажите это при оформлении заказа в корзине (поставьте отметку "Добавить к товарам сертификат") или озвучьте данное требование оператору, принимающему заказ.

 • *или заключение о качестве ввезенных в Украину лекарственных средств иностранного производства, заключение о соответствии требованиям государственным и международным стандартам медицинских иммунобиологических препаратов или сведений о государственной регистрации лекарственного средства. Виды документов о качестве могут отличаться в зависимости от приобретаемого Вами товара.